De hoogste normen voor duurzaamheid en thermische isolatie gecombineerd met constructieve vrijheid.

Met het Schüco Vliesgevelsysteem FWS 50.SI Green onderbouwt Schüco opnieuw zijn claim op ecologisch duurzame producten. Voorzien van beglazingsdichtingen en geïntegreerde glas aandrukprofielen met basiscomponenten gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, biedt dit verticale vliesgevelsysteem met een aanzichtbreedte van 50 mm dezelfde technische en constructieve eigenschappen als het Schüco Vliesgevelsysteem FWS 50.SI (Super Insulated) – inclusief de beste thermische isolatie op passiefhuisniveau.

Gebouwen verbruiken ongeveer 40 procent van de wereldwijd opgewekte energie. Ook bij de uitstoot van broeikasgassen zijn gebouwen bij het neerzetten en het gebruik de hoofdveroorzakers. De bouwsector biedt daarom twee keer zoveel CO2-besparingspotentieel als de transportsector. De wetgeving speelt hierop in met strengere richtlijnen voor de bouwsector.

Architecten, planners en opdrachtgevers vragen daarom om nieuwe, ecologisch verantwoorde producten en de wetgeving reageert met strengere richtlijnen. Schüco is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en ontwikkelt al decennialang producten en systemen voor gevels van gebouwen, die ertoe bijdragen milieu en klimaat te ontzien.